AMBICJE

Ambicja’w sporcie jest poczuciem elementarnym. Bez niej nie ma zwycięstwa ani rekordów. Zanik ambicji sportowych ozna­cza zwykle kres kariery. Wahania ambicji są równoznaczne z brakiem równowagi psychicznej i w efekcie z niepokojącym falowaniem formy zawodniczej.Ambicje młodego sportowca: nie są od razu skonsolidowane. Na początku kariery bywają po dziecinnemu: nierealistyczne.Są raczej marzeniami niż motywem konkretnego działania. Po­tem rozdwajają się: na ambicje — nazwijmy je — etapowe i da­lekosiężne. Te . ostatnie są potężnym motorem wieloletnich wy­siłków treningowych, choć o nich rzadko kiedy sportowiec wspo­mina.