COŚ BARDZO OSOBISTEGO

Są czymś bardzo osobistym-trochę skrywanym przed świa-, tem. Ambicje etapowe są zazwyczaj dla zawodnika czymś mniej istotnym, choć mówi się o’tym często. Tylko, że nie sam za­wodnik się tu wypowiada. Robią to za niego inni: działacze, tre­nerzy, opiekunowie. „Apelują do ambicji”. Stosuje się to nieraz przybyłe okazji: przed meczem, turnie­jem, lokalnymi zawodami, -mityngiem.. Na początku, skutkuje. Potem coraz gorzej. Kiedy się nieustannie ^mobilizuje” kogoś do wysiłku krańcowego, w pewnej chwili ten ktoś zaczyna pozo­rować ów wysiłek. Ambicją etapową’ nie można szafować bez końca. Tym bardziej, że wplatają‘się tu niepostrzeżenie c z y – _ j es inne -ambic j e.