NIEUCHRONNY KONFLIKT

Bo szef klubu, patron; prezes, kierownik sekcji, trener — także są na swój sposób ambitni. Ich uparte cele, wypływające z ich własnej dumy, polegają na”wymanipulowaniu wyniku sporto­wego od l ich’ zawodnika, czy ich drużyny. Ileż razy; „apel do ‘ am­bicji” ” zawodników’ oznacza tyle, co powiedzenie im: „Zrealizuj­cie dla’nas (i za nas) nasze własne ambicje.Bo wasz wynik dopisze się także -i do naszego .prestiżowego konta”. Nic, w tym tragicznego. Ostatecznie tak bywa w każdym działaniu zespołowym o rozłożonych rolach. „Gorzej, gdy  nie­cierpliwość działaczy zderza się z wyczerpaniem możliwości ko­rzystania z potencjału ambicji zawodnika. Konflikt jest ; wów­czas nieuchronny.