PĘD POŁĄCZONY Z AMBICJAMI

Liczby są wymowne: coraz mniej młodzieży z P\ dostaje się na wyższe uczelnie — poza AWF, gdzie-odsetek ten systema­tycznie rośnie. Władze miejscowe jeszcze chyba problemu nie dostrzegły. Nie znam bardziej zaślepionych na punkcie sportu ludzi od kurato­rów szkolnych, chcących za  każdą cenę zdobywać’ punkty na spartakiadach.’ Być może jest podobnie. Ale ci, których wkład P w kulturę narodową obchodzi, mają, prawo byc ten tyczni działacze i myślący trenerzy . Bo pęd połączony z obniżonymi ambicjami także * w sporcie może owocować byle jaką motywacją — i takimiz wynikami. .. Opisałem przypadek     sprawa   ma zasięg szerszy.