ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RESORT

Jeden z odpowiedzialnych ludzi resortu oświaty powiedział mi. „Bę­dziemy oceniać dorobek szkół mistrzostwa sportowego nie tylko ’ rekordami- także i liczbą ich uczniów przyjętych na wyższe uczelnie — poza AWF”… Mądra to wypowiedź.-Mądra podwoj- ’ nie* po pierwsze dlatego, że oddziela kształtowanie zamiłowań, i umieietności sportowych od kształtowania powołania i umieję- ’ tności zawodowych. Wskazuje na to, że sport może byc celem ży­datylko^ieSych. Po drugie dlatego, że rozwiewa niepokoje rodziców. Jeśliby wbrew intencjom i oczekiwaniom społeczeń­stwa miała rosnąć różnica między’ poziomem nauczania.