NARODOWE ODRĘBNOŚCI

Klasycznym przykładem mogą być niektóre sporty walki jak judo czy karate       w Japonii, albo baseball w USA. Ale co będzie, gdy liczba ja­pońskich narciarzy — już wielomilionowa —’ przekroczy liczbę karateków? Gdy europejski futbol zatriumfuje i w północnej Ameryce (na co się chwilowo nie zanosi)? W dawnych Indiach, „perle korony brytyjskiej”, do narodo­wych sportów należały polo i hokej na trawie. Tak o tym . pi­jano’w. olimpijskich kronikach lat dwudziestych i trzydziestych. A przecież polo > uprawiała garstka bogatych. radżów, hokej na trawie pozostał — po podziale dawnego- dominium brytyjskie­go — przy Pakistanie.