OLIMPIJSKIE MEDALE

Czasami liczymy olimpijskie medale. Wtedy narodowe sporty, są to te, które przez jakiś czas przy­noszą sławę. Tak bywało z polskim boksem czy szablą. Do suk­cesów dopisywaliśmy wówczas ich uzasadnienie: szukaliśmy go w temperamencie, cechach charakteru,. historycznym dziedzic­twie Polaków. Bojowi, odważni indywidualiści… Potem próbo­waliśmy jakoś rozszerzyć to na piłkę nożną w okresie jej trium­fów. Wtedy akcentowaliśmy raczej solidarność w.obliczu trud­nej sytuacji. Już w, przypadku Anglii takie wyjaśnienie zawodziło. Były tam. nadto trzy (co najmniej) „narodowe sporty”.