TRZY FILARY

Trzy filary kultury fizycznej: wyczyn sportowy, sport szkolny  (czy też wychowanie fizyczne) i . rekreacja fizyczna ludzi do­rosłych wcale nie muszą, *wbrew szlachetnym utopistom, isc ze_ sobą pod rękę. Znamy kraje Trzeciego Świata, w których wzglę­dy widowiskowo-prestiżowe albo szczególna filantropia elity 11- nansowej podtrzymują sztuczną ^hodowlę, wyczynowców; przy bardzo.niskim .poziomie sportowej oświaty szkolnej i całkowi­tym (poza ową-elitą) zaniechaniu wysiłków na – rzecz masowej rekreacji fizycznej. Brutalne procesy/urbanizacji ?igdy temu nie sprzyjają, a niski poziom życia i żałosny stan urządzeń ko­munalnych przekreślają w praktyce wszelkie próby. Dodajmy jeclnak, że ów wyczyn na sztucznej pożywce finan­sowej nie zawsze bywa sztucznie w danym kraju zaszczepiony.