WSPÓLNOTA PRZEPISÓW

Wspolnota przepisów, o którą dbaia międzynarodowe federacje, żarłoczność telewizji, polującej na wszystko, czemu można nadać wizualną atrakcyjnosc powo­dują, że szybko przestajemy dostrzegać owe pierwotne „ludowe ,czy „narodowe” cechy sportu. Właściwie tylko japońskie sporty walki bronią jeszcze swych tradycji rytualnym strojem, gardło­wymi okrzykami i konwencjami zachowania. Czy. w ogniu mię­dzynarodowej’ rywalizacji konwencje i rytuał się nie stopią.Co pewien czas w. którymś z usportowionych krajów wysiłki trenerów i naukowców uruchamiają falę zwycięstw i rekordow, pociągają młodzież. Mówi się o „szkole”, czasem, dostrzega „na­rodowy sport”. Ale fala. przepływa i opada. Nowa fala niesie ze sobą sukcesy w innych dyscyplinach.