WIELCY BIEGACZE

Tak więc np. wielcy biegacze afrykańscy przejmują l-przetwarzają na nowoczesną modłę stare, plemienne, wzory, głęboko zakorzenione poczucie jedności psychofizycznej człowieka,: jego ciała i ducha, myśli i ruchu.Znamy też kraje, w których do wyczynu sportowego, poza spektaklem, nie przywiązuje się zbyt wielkiej wagi. Za to sport szkolny i usportowiona rekreacja są wspaniale’, rozwinięte. Czyn­nie uprawiane gry, sporty wodne, biegi, tenis, narty itp. wchodzą tam, począwszy , od szkoły, do wzoru osobowego człowieka, do akceptowanego powszechnie stylu życia. Sport wyczynowy bywa tam albo profesjonalny, albo jest jak gdyby rezultatem falowa­nia’poziomu sportu masowego. Czasem fala sięga ponad przy­jęte w wyczynie minima i wtedy nieoczekiwanie „prawdziwi amatorzy” zdobywają medale. Po czym fala. opada. Nieraz na długo.