INNE KOMBINACJE

Znamy też inne kombinacje: np. takie, w których sport szkol­ny i sport wysokiego wyczynu są spojone jedną motywacją i jed­nym programem: wyniki na basenach i bieżniach świadczą do­bitnie o skuteczności tego mariażu. Interesujące, ęe motywacja, skuteczność tego programu wygasają niemal doszczętnie w sfe­rze rekreacji dorosłych. Mówiąc obrazowo — cudowna wyspor­towana młodzież i wielcy zawodnicy — pośród milionów gru­basów o krótkim oddechu… Być może przepaść nie jest tak wielka, następne’generacje ją zmniejszą. Na razie.dzieci są na boiskach, sportowcy,;-na staditfnach, a rodzice z kuflem piwa przed ekranem.