ZDUMIEWAJĄCY WARIANT

Istnieje zresztą jeszcze bardziej zdumiewający  wariant sy­tuacji: cudownie wyposażone szkoły, świetna kadra nauczyciel­ska, programy — i nikt poza dziećmi do sportu wagi nie przy­kłada. Wyczyn słabiutki (w telewizji ogląda się raczej retransmi­sje zagraniczne), życie dorosłe koncentruje się poza zdobywa­niem pieniędzy na ich wydawaniu.na rozmaite cywilizacyjne za­bawki, byleby zmniejszały jakikolwiek wysiłek fizyczny. Szko­ła jest, więc tu szczęśliwą wyspą sportu. Życie „poważne” od tej wyspy odpływa na zawsze.To co tu piszę, jest tylko schematem. Rzeczywistość różnych krajów wpisuje weń swe odmiany i poprawki. Idzie jednak o to, aby wzajemnych związków różnych sfer kultury fizycznej nie upraszczać. Medale olimpijskie są dobrą rzeczą: nie wyręczą jednak władz komunalnych .