OBYCZAJOWE OBRAZKI

Są to małe obrazki obyczajowe z tuż powojennych dziejów sportu słowackiego. Niewiele tu mo­wy o rekordach r medalach. Niemal nikt z ludzi, , o których pi­sze, Zelenay i których po latach przypomina, nie pozostał związany ze sportem. Są tu za to wybitni uczeni, lekarze, „zwy­czajni ludzie”, .dziś. już niemłodzi. W opowiadaniach, aneg­dotach, kłopotach,’przygodach sprzed ćwierć- wieku tkwi nie­zmiennie jedno: atmosfera życzliwości, uczciwości i,ciepłą. I coś z niej, co wyraźnie przetrwało, co jest i kontynuowane po dziś dzień, co jest przenoszone, mimo wielkich zmian, na nowe spor­towe pokolenie.   Mimo słabej znajomości słowackiego spróbowałem wczytać się głębiej w książeczkę Gabo Zeienaya.. Na czym polega ów szcze- lólny kUmat, tak u nas niestety, rzadki? Czy jest u nas mozh- wv oowrót do’ niego wszędzie -tam gdzie pamiętamy, ze stosunki układały się przyjaźnie?