FRANCUSKA LEKCJA

Zostałem zaproszony do : odbycia arcyciekawego stażu zawo­dowego, związanego tematycznie z zagospodarowaniem turystycz­nym i sportowym gór. Zajmowałem się tym przez wiele. lat. Zostało z 'tego parę :książek, 'trochę artykułów : i opracowany żmudnie z przyjaciółmi urbanistami i geografami plan zagospo­darowania rejonu Snieżnika, który po 10 latach doczekał się tyl­ko plagiatu; realizacja najwyraźniej przesuwa się na wiek XXI.  Staż zorganizowali Francuzi; grupa w której uczestniczyłem, miała m. in. możljwość obejrzenia wielu stacji sportów zimo­wych, ich urządzeń i sposobu w jaki funkcjonują. Żaden kraj na świecie nie może równać się z Francją, Jeśli idzie o naturalne warunki uprawiania narciarstwa, o, dostępność gór oraz skalę, a zarazem umiejętność ich zagospodarowania (w tym także sztu­ki wkomponowywania architektury w krajobraz).