W GORĄCYM KLIMACIE

Jednakże z drugiej strony wiadomo też, że ludzie żyjący w gorącym klimacie zapadają na tę chorobę rzadziej niż osobnicy żyjący w klimacie umiarkowanym czy chłodnym. Stąd wielu uczonych jest zdania, że główną rolę w powstawaniu tej choroby odgrywają nie wa­runki klimatyczne, lecz sposób odżywiania — zależny od klimatu i tradycji. W szczególności duża zawartość w pożywieniu tłuszczów we­dług niektórych badaczy sprzyja rozwijaniu się miażdżycy.Z promieniowaniem słonecznym ściśle zwią­zane jest oświetlenie. Oddziałuje ono na cen­tralny układ nerwowy, będący odbiornikiem bodźców ze środowiska zewnętrznego. Natural­ne oświetlenie zależy od długości dnia. Wyraź­nie zmniejszają je grube i gęste chmury, mgły, burze pyłowe oraz inne zjawiska wywołujące zmętnienie atmosfery.