PRZY DOBRYM OŚWIETLENIU

Przy dobrym oświetle­niu człowiek może doznawać dodatkowych wra­żeń — podziwiać piękno krajobrazu czy archi­tektury. Planując trasy wycieczek i wyjazdów tu­rystycznych w chłodnych porach roku (przede wszystkim zimą), należy brać pod uwagę skró­cenie długości dnia — tym większe, im bar­dziej na północ się znajdujemy. Tak na przy­kład na północy półwyspu Kola i w Norylsku w grudniu panuje noc polarna; w Archangiel- sku i w Turuchańsku nad Jenisejem zmierzch trwa od godz. 14 do 10 rano; na szerokości geo­graficznej Moskwy mroczny dzień przy po­chmurnej pogodzie trwa tylko 7 godzin, pod­czas gdy latem wydłuża się do 17 godzin. Po­nure, ciemne dni na Północy są następstwem nie tylko dużego zachmurzenia i częstych opa­dów śniegu, ale również niewielkiego wzniesie­nia słońca nad horyzontem.