SKUTKI DZIAŁANIA PROMIENIOWANIA

Skutków działania promieniowania słonecznego w górach autorka książki doświad­czyła podczas pracy na lodowcach w górach Tien-szan w Kirgizji. Pewnego razu, po rozbi­ciu okularów słonecznych, próbowała kontynu­ować pomiary promieniowania słonecznego z nie osłoniętymi oczami. Rezultat był taki, że na kilka dni straciła zupełnie wzrok, zmuszona była przerwać pracę i poddać się leczeniu. Skończyło się to dosyć szczęśliwie — tylko częściowym osłabieniem wzroku. Uczestnicy wypraw w góry, zwłaszcza w oblodzone i ośnie­żone partie, powinni być zatem wyposażeni w zapasowe okulary przeciwsłoneczne. W regionach wypoczynkowych i uzdrowisko­wych o dużym nasłonecznieniu należy się liczyć z wpływem jeszcze jednego czynnika profilak­tycznego i leczniczego, nazywanego psychote­rapeutycznym.