WRAŻENIA ESTETYCZNE

Wiąże się on z wrażeniami este­tycznymi, których ludzie doznają obserwując rozległą przestrzeń morza, szczyty gór, rozcią­gające się u ich podnóża doliny, malownicze rzeki, lasy i pola. Korzystny wpływ, jaki wy­wierają na układ nerwowy krajobrazy wywo­łujące wrażenia estetyczne, doceniany jest przez balneologów i specjalistów zajmujących się organizacją turystyki, chociaż trudno ten wpływ oceniać w kategoriach ilościowych.Możliwości wykorzystania klimatu dla wzmo­cnienia zdrowia i leczenia są nieograniczone, zwłaszcza w tak dużym kraju jak Związek Ra­dziecki, gdzie istnieje ogromna różnorodność środowiska przyrodniczego — od wiecznego mrozu w Arktyce, do wilgotnego, subtropikal­nego klimatu Kolchidy. Jednakże w lecznic­twie klimatycznym konieczne jest indywidual­ne podejście do każdego człowieka.