DŁUGOTRWAŁE OKRESY

Długotrwałe okresy pochmurnej i deszczo­wej pogody w ciepłych porach roku w znacz­nym stopniu ograniczają możliwość wzmocnie­nia zdrowia i leczenia klimatycznego, utrudnia­ją bowiem kąpiele wodne i słoneczne oraz wy­cieczki. Okresy takiej niekorzystnej pogody w niektórych latach występują często w regio­nach nadbałtyckich i na wybrzeżu Oceanu Spo­kojnego w pobliżu Władywostoku.Jednakże nadmierne nasłonecznienie także może szkodzić zdrowiu — o czym już była mowa. Dlatego w górach, gdzie na działanie silnego promieniowania słonecznego, z dużą za­wartością promieni nadfioletowych, nakłada się działanie promieniowania odbitego od skrzące­go się śniegu i lodu — należy osłaniać skórę, a zwłaszcza oczy przed zbyt intensywnym pro­mieniowaniem, zakrywając twarz nieprzezro­czystą tkaniną i używając okularów przeciwsło­necznych.