CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO ATMOSFERYCZNE

Jeśli na przykład chorego z ostrym przebiegiem choro­by nadciśnieniowej wyśle się w okresie lipco­wych upałów do tak znanego uzdrowiska jak Jałta, to z pewnością stan jego zdrowia nie poprawi się, wręcz przeciwnie — może nastąpić dalsze zaostrzenie choroby, a nawet zgon. W tym samym okresie klimat Jałty będzie bardzo dobry dla dzieci chorych na gruźlicę kości i przemęczonych ludzi w młodym wieku.Klimat — tj. stan fizyczny atmosfery na da­nym obszarze — to jeden z najważniejszych, wszechobecny czynnik przyrodniczy. Może być wykorzystywany w leczeniu różnych schorzeń. W wielu sanatoriach i miejscowościach wypo­czynkowych stanowi on główny czynnik tera­peutyczny. Leczenie klimatyczne i wzmacnianie zdrowia odbywa się poprzez kąpiele słoneczne i powietrzne, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy gry sportowe, wycieczki, a przede wszystkim przez jak najdłuższe przebywanie na otwartym powietrzu.