POWIETRZE

Bioklimatologia — nauka zajmująca się za­gadnieniami związanymi z aklimatyzacją ludzi, którzy znaleźli się w niekorzystnych lub nie­typowych dla nich warunkach klimatycznych, a także wpływem klimatu i pogody na ludzi chorych i zdrowych w różnych strefach przy­rodniczych Ziemi — ma do rozwiązania wiele złożonych, ważnych praktycznie problemów. Zajmował się nimi min. już pod koniec XIX wieku rosyjski klimatolog i geograf A. Wojejkow, który doszedł do wniosku, że wiele z tych problemów będzie można rozwiązać po uprzed­nim dokładnym zbadaniu bilansu promienio­wania słonecznego przy powierzchni Ziemi. Od tego zależy bowiem rozkład temperatury na Ziemi, a także sposób przemieszczania się mas powietrza w atmosferze — cyrkulacji atmosfe­rycznej.