REZULTAT WYSTĘPOWANIA

Rezultatem ich występowania jest min. zaburzenie strefowego rozkładu kli­matów na naszej planecie, jaki istniałby w przypadku jednorodności jej powierzchni i przy normalnym stanie atmosfery. Jeżeli czasem w styczniu w Leningradzie (położonym na 60° szerokości geograficznej północnej) temperatura wynosi 2“C, a we Wła- dywostoku, położonym o 15° bardziej na po­łudnie, w tym samym czasie temperatura rów­na się — 30°C, to jest to jeden z przejawów oddziaływania na klimat cyklonów i antycy- klonów.Zimne i ciepłe prądy morskie przyczyniają się również do zakłócenia normalnego rozkładu klimatów. Tak na przykład nawet zimą, pod­czas arktycznej nocy polarnej nie zamarzają wody Zatoki Kolskiej, ogrzewane ciepłym prą­dem morskim Golfsztromem, zwanym „piecem Europy”. W tej samej porze roku w strefie suchego i gorącego klimatu stepowego, nieda­leko Astrachania (na 46° szerokości geogra­ficznej) woda w północnej części Morza Ka­spijskiego jest zamarznięta.