W WARSTWACH ATMOSFERY

W tych warstwach atmosfery, gdzie spoty­kają się masy powietrzne o różnych parame­trach fizycznych, następują bardziej lub mniej wyraźne zmiany elementów meteorologicznych: ciśnienia, temperatury, wilgotności powietrza. Dochodzi do powstania tzw. strefy frontalnej, albo — prościej — frontu atmosferycznego, niosącego zmianę pogody: wzmaga się prędkość wiatru, występują opady, w odczuwalnym stop­niu spadają lub wzrastają: temperatura i ciś­nienie powietrza. Zachodzą zatem zjawiska atmosferyczne niekorzystnie oddziałujące na wielu ludzi.Antycyklony i cyklony zakłócają także do­pływ promieniowania słonecznego do po­wierzchni Ziemi. Przyczyną są chmury, i które im towarzyszą i które pochłaniają część pro­mieniowania słonecznego, zmniejszając tym sa- mym ilość ciepła docierającego do powierzchni lądów i oceanów.