W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU

Z tego też względu za kołem podbiegunowym w czasie trwającej kilka mie­sięcy nocy powstają specyficzne warunki mro­cznego i zimnego klimatu. Także w regionach północnych, gdzie nie ma polarnej nocy, np. w okolicach Archangielska, w dolnym biegu rzeki Ob, ale ziemię pokrywa warstwa śniegu, prawie całkowicie odbijająca promieniowanie słoneczne, przy krótkim dniu i nisko nad ho­ryzontem wznoszącym się słońcu — bilans pro­mieniowania jest ujemny przez pewną część dnia w zimie. W centralnych i południowych obszarach Związku Radzieckiego — przeciwnie nawet zimą przez cały dzień bilans promie­niowania jest dodatni. Jeśli na mapie Związku Radzieckiego poprowadzić prawie prostą linię łączącą północne wybrzeża mórz: Czarnego, Azowskiego, Kaspijskiego oraz jezior: Aralskie- go i Issyk-kul, to na północ od tej linii położone są obszary, na których zimą średni miesięczny bilans promieniowania jest ujemny, natomiast na południe od niej bilans przez cały rok jest dodatni.