BILANS PROMIENIOWANIA

Już teraz Przybajkale i Zabajkale to znane regiony turystyki kwalifikowanej, mi­mo panujących tam surowych warunków kli­matycznych. Dla przykładu — temperatura wody w Bajkale, najgłębszym jeziorze na kuli ziemskiej — w lipcu wynosi zaledwie 8°C na największych głębokościach, a tylko w płyt­kich, osłoniętych zatokach podnosi się do 18°C. Kąpiel w takiej wodzie dla wielu osób, biorąc pod uwagę ich zdrowie, jest niewskazana.Badając bilans promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni lądów, zbiorni­ków wodnych i do atmosfery, klimatolodzy uznali, że obok przemieszczania się mas po­wietrznych (cyrkulacji atmosferycznej) jest to główny czynnik kształtujący pogodę w poszcze­gólnych porach roku.Nocą na całym obszarze Związku Radziec­kiego bilans dla lądu jest ujemny, tzn. wów­czas Ziemia wypromieniowuje ciepło, ochładza­jąc powietrze.