SPRZYJAJĄCE WARUNKI

Tak więc na południowych obszarach Ukrainy, na Krymie,. Kaukazie, a także w po­łudniowych regionach Kazachstanu i w Azji Środkowej przy dosyć wysokim położeniu słoń­ca i w chłodniejszych porach roku, kiedy dzieńnie jest zbyt krótki — istnieją sprzyjające wa­runki klimatyczne dla uprawiania sportów, wypoczynku, turystyki i leczenia nie tylko w okresie lata, lecz także — zimą. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka jest utrzymywanie się stałej tempe­ratury jego wnętrza. Aby organizm ludzki mógł istnieć i działać normalnie, temperatura ciała musi utrzymywać się w granicach 36— 37°C. Nie bez powodu archeolodzy i paleobio- lodzy twierdzą, że pierwsze na Ziemi cywili­zacje powstawały w przybrzeżnych obszarach strefy tropikalnej, gdzie warunki klimatyczne przez cały rok były zbliżone do komfortu, a do­piero budowa zabezpieczających przed zimnem mieszkań i zastosowanie odzieży chroniącej przed chłodem umożliwiły naszym przodkom osiedlanie się w chłodniejszych obszarach Zie­mi.