WYNIK STATYSTYK

Z danych statystycznych wynika, że obecnie większa część ludności Ziemi zamieszkuje w strefie klimatu umiarkowanego, gdzie rok dzieli się na porę ciepłą i chłodną oraz pory przejściowe. Jednakże współczesny człowiek może żyć i pracować w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Co więcej, człowiek dotarł już na Księżyc, a więc był w kosmosie, poza gra­nicami atmosfery, w odległości około 400 000 km od powierzchni Ziemi. We wnętrzu statków kosmicznych i skafandrów, w które są ubrani kosmonauci, istnieją warunki zapewniające ży­cie człowieka i umożliwiające mu prawie nor­malną aktywność życiową. Różnią się one wszakże od warunków panujących na Ziemi, gdzie wskutek ochronnego działania atmosfery skład i natężenie promieniowania słonecznego oraz kosmicznego są zupełnie inne niż w kos­mosie. Ponadto człowiek nie jest na Ziemi na­rażony na przeciążenia, stan nieważkości i inne nieprzyjemne doznania.