RÓŻNICE TEMPERATUR

Biorąc pod uwagę tylko różnice temperatur, jakie występują między powierzchnią lodowej pokrywy Antarktydy, gdzie temperatura po­wietrza może spadać do — 82,6°C, a dżunglami tropikalnymi, gdzie temperatura dochodzi do + 50°C — można przyjąć, że człowiek jest w stanie żyć w środowisku, w którym rozpię­tość temperatury przekracza 100C. Organizm ludzki jest zatem zdolny do wytwarzania na­prawdę znacznej ilości energii, aby przeciwsta­wić się chłodowi i żarowi. Można go porównać do ciągle pracującej fabryki ciepła, sterowanej przez doskonałe fizjologicznie mechanizmy sa- moregulacji. Świadczy to o ogromnych zdol­nościach adaptacyjnych organizmu ludzkiego, jakie wykształciły się w procesie ewolucji. Nie można zapominać o znaczeniu techniki, której zawdzięczamy klimatyzację pomieszczeń, oczy­szczanie powietrza, specjalne środki transportu, odzież dostosowaną do warunków zewnętrz­nych itp.