WARUNKI TERMICZNE

której należą kończyny oraz zewnętrzne tkanki tułowia (o grubości 2—2,5 cm) wyraźnie różnią się od tych, jakich wymagają organy wewnętrzne. Zewnętrzna po­włoka ciała nazywana jest też „cieplną osłoną organizmu; w zależności od potrzeb pozwala ona organizmowi gromadzić ciepło lub pozby­wać się go bez dostrzegalnej zmiany tempera­tury wewnętrznej oraz bez szkody dla zdro­wia. Dla podtrzymania stałej -temperatury wnę­trza ciała — dopływ ciepła z zewnątrz oraz jego produkcja w organizmie są równoważone stratami ciepła wydalanego do otoczenia. We­dług obliczeń S. Czubińskiego ciepło, jakie organizm człowieka uzyskuje z pochłaniania promieniowania słonecznego, promieniowania cieplnego atmosfery oraz w wyniku zachodzą­cych w nim procesów utleniania (przy tempe­raturze powietrza 20°C), jest rozchodowane w następujący sposób: 31% ogólnej ilości ciepła jest unoszone przez będące w ruchu powietrze w drodze konwencji; 43,4% ciepła organizm wypromieniowuje do otoczenia, 22% jest zuży­te na parowanie z powierzchni skóry, 1,6%na ogrzewanie spożywanego pokarmu, 1,3%na ogrzewanie powietrza w płucach i 0,7% ciepła organizm traci z wydzielinami.