W INNYCH WARUNKACH

W in­nych warunkach klimatycznych następuje zmiana wartości wszystkich składowych bilan­su cieplnego organizmu.Niektórzy badacze twierdzą, że jednym ze sposobów przystosowania się organizmu do otaczającego środowiska jest zmiana rozmia­rów ciała, a więc jego masy. Amerykański uczony C. Orr przytacza dane, według których średnia masa ciała mieszkańców Finlandii, kra­ju o chłodnym klimacie, wynosi 69,3 kg; Ame­rykanów zamieszkujących południowe stany — 63,9 kg; Hiszpanów — 59,4 kg; Berberów — mieszkańców Algierii — 55,8 kg, rdzennych mieszkańców tropikalnego Wietnamu — 50,4 kg- Wyjątkowo małą masą ciała wyróżniają się Buszmeni, zamieszkujący pustynię Kalahari: średnia masa ciała mężczyzny wynosi 40 kg, a kobiety — jeszcze mniej.