DZIĘKI MECHANIZMOM

Dzięki wymienionym mechanizmom wymia­ny ciepła (promieniowanie, przewodzenie, kon­wekcja) procesy adaptacyjne zachodzące w or­ganizmie mogą, w razie potrzeby, zmniejszyć jego straty do otoczenia nawet o 70% w po­równaniu ze stratami w warunkach wyższych temperatur. U ludzi chorych i nie zahartowa­nych praca układu termoregulacyjnego może ulec zakłóceniu. Dlatego osoby te są bardzo wrażliwe na spadek temperatury otoczenia, zwłaszcza gdy odbywa się on gwałtownie (przy przelotach na dalekie odległości, podczas nagłej zmiany pogody). Objawia się to pogorszeniem samopoczucia, bólami, nawrotem chronicznych chorób i różnymi symptomami przeziębienia.Co dzieje się, gdy człowiek znajduje się w miejscowości, w której panuje upał (np. la­tem w okolicach Samarkandy, w jednym z naj­bardziej upalnych miejsc Związku Radzieckie­go)? Organizm walczy wówczas z przegrzaniem.