PAROWANIE WODY

Następuje przede wszystkim odruchowe rozsze­rzenie naczyń skórnych, przez co skóra zaczer­wienia się, zwiększa się szybkość oddechu i tę­tno, obniża się ciśnienie krwi. Wzrasta tempe­ratura skóry i następuje wyraźny wzrost ilości ciepła wypromieniowanego do otoczenia. Ochło­dzenie powierzchni ciała jest też wówczas wynikiem parowania potu. Zmiany zachodzą­ce w organizmie przy upalnej pogodzie po­wodują dwukrotny wzrost strat ciepła w po­równaniu ze stratami przy chłodnej pogodzie.Parowanie wody to proces wymagający du­żych ilości ciepła; do wyparowania 1 g wody potrzeba go aż 2500 J. Zjawisko to praktycznie wykorzystuje się w gorących krajach już od czasów starożytnych. Wodę, aby nie ogrzewała się, pozostawała chłodna i lepiej gasiła pragnie­nie — przechowuje się tam w porowatych gli­nianych naczyniach.