PODOBNE ILOŚCI WODY

Podobne ilości wody wy­parowują z organizmu człowieka latem pod­czas wypraw turystycznych w pustynne i pod­górskie regiony Azji Środkowej. Przy dużym wysiłku fizycznym, kiedy to w ciągu kilku godżin organizm traci wskutek parowania potu do 8 litrów wody, należy ściśle przestrzegać odpowiednich norm czasu pracy i wędrówek oraz dostarczyć organizmowi niezbędne ilości płynów. Dlatego też dla osób żyjących w umiar­kowanym czy chłodnym klimacie najlepszą potrą podróży po terenach o gorącym klimacie są nie upalne letnie miesiące, lecz wiosna lub jesień. Aktywność życiowa ludności stale ży­jącej w gorącym klimacie w większości przy­pada na godziny ranne i wieczorne, w porze południowej następuje kilkugodzinna przerwa w zajęciach. Podobnie powinien wyglądać roz­kład dnia podczas podróży w tej strefie, aby uniknąć zmęczenia upałem oraz przykrych na­stępstw przegrzania.