POT CZŁOWIEKA

Podane są ilości potu wyparowy­wanego przez człowieka w stroju kąpielowym w różnych strefach klimatycznych Związku Radzieckiego, podczas kąpieli słonecznych w lipcu — przy założeniu, że organizm wytwarza w ciągu godziny 33,5 • 103J ciepła.Na zalesionych północnych obszarach euro­pejskiej części Związku Radzieckiego nawet w najcieplejszym miesiącu roku organizm czło­wieka * wyparowuje niewielkie ilości potu. W miarę przesuwania się na południe ilość ta wzrasta i w strefie pustynnej dochodzi prawie do 1 litra na godzinę. Największe straty wody organizm ponosi tam w pięciomiesięcznej ciep­łej porze roku. Przy tak dużym wydzielaniu potu termoregulacyjne układy organizmu pra­cują na granicy swojej wydolności.Przy dużym wysiłku fizycznym — podczas intensywnej pracy, wspinaczek górskich, gier sportowych — wentylacja płuc i produkcja ciepła w organizmie ulegają nasileniu, przez co przegrzewanie go następuje już przy niższej temperaturze i mniejszej wilgotności powietrza niż w stanie spoczynku (każdy z nas nierazmógł się o tym przekonać). Zabezpieczeniem przed przegrzaniem jest pocenie się.