W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU

Na środkowych i północnych obszarach Związku Radzieckiego przez większą część cie­płej pory roku straty ciepła człowieka obnażo­nego są większe od ilości ciepła uzyskiwanego. Aby utrzymać stałą temperaturę wnętrza orga­nizmu, należy więc zmniejszyć straty ciepła. Zapewnia to odzież mająca odpowiednie właści­wości termoizolacyjne.W badaniach np. Ajzensztata, Budyko i in­nych szacowano wartości poszczególnych skła­dowych wymiany ciepła między otoczeniem a organizmem człowieka nie ubranego oraz ubranego, przy różnych wartościach izolacji cieplnej ubrania i w różnych porach roku.Termoizolacyjne właściwości odzieży określa się w jednostkach clo (od ang. clothes —odzież), 1 clo = 0,18°C m2 h/kcal (w układzie SI:clo = 0,155°C • m2/W), co oznacza, że stru­mień ciepła 1 kcal przepływa przez warstwę odzieży o powierzchni 1 m2 w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatury pomiędzy wewnętrz­ną i zewnętrzną warstwą odzieży 0,18°C. Takie właściwości ma na przykład garnitur męski, lekkie ubranie letnie — 0,5 clo, jesionka — 2—2.5 clo, ubranie arktyczne — 4—6. clo.