WPŁYW NA STAN ORGANIZMU

W tych warunkach przyjmuje się, że komfort termiczny występuje przy temperatu­rze powietrza około 23°C, podczas gdy w miej­scowościach uzdrowiskowych i wypoczynko­wych na południu Związku Radzieckiego, np. na wybrzeżu Morza Czarnego, gdzie ludzie wy­stawiają na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i morskiego powietrza znacznie większą część powierzchni ciała — temperatu­ra powietrza zapewniająca taki stan wynosi 25°C. W okolicach polarnych dla osób zaakli­matyzowanych do panujących tam warunków, komfort zapewnia już temperatura 17°C.Na stan organizmu wpływ ma nie tylko tem­peratura powietrza, lecz również jego wilgot­ność oraz prędkość wiatru. W biokldmatologii istnieje wiele metod określania komfortu ter­micznego. Będąc w nadmorskiej miejscowości wypoczynkowej, w uzdrowisku, na tablicach informacyjnych na plażach obok powszechnie zrozumiałych informacji o temperaturze po­wietrza i wody morskiej można zauważyć dane liczbowe oznaczone symbolami NTE, REET.