ODCZUCIE CIEPLNE

Wielkości te wyrażają odczucie cieplne czło­wieka przy jednoczesnym działaniu tempera­tury, wilgotności powietrza i prędkości wiatru NTE (normalna temperatura efektywna) oraz promieniowania słonecznego — REET (ra- diacyjno-ekwiwalentno-efektywna temperatu­ra) lub TRE (temperatura radiacyjno-efektywna).Wpływ ruchu powietrza (wiatru) i jego wil­gotności na odczuwanie bodźców termicznych można zilustrować na przykładzie. Odczucie ciepła przez człowieka znajdującego się na pla­ży w pogodny dzień, gdy temperatura powie­trza równa jest 25°C, wilgotność względna 20%, a wiatr wieje z prędkością 2,5 m/s, jest takie samo jak przy bezwietrznej pogodzie, 100% wilgotności powietrza i temperaturze 17,7°C. Odczucie komfortu termicznego i normalna wymiana ciepła między organizmem a otocze­niem ma miejsce przy NTE 17,3—21,7°C dla człowieka nie ubranego, a dla ubranego przy NTE 16,7—20,6°C. Według badań bioklimato- loga N. Tiemnikowej mieszkańcy stosunkowo chłodnych regionów nadbałtyckich Związku Ra­dzieckiego odczuwają komfort termiczny przy NTE nawet poniżej 15—12°C (dla człowieka nie ubranego).