POZA SFERĄ KOMFORTU

Poza strefą komfortu — w warunkach dys­komfortu termicznego człowiek doznaje uczucia chłodu lub gorąca. W pomieszczeniach w których człowiek przebywa dłuższy czas, opty­malne warunki termiczne określa temperatu­ra 18—20°C i wilgotność względna powietrza 30—60% (odnosi się to do strefy klimatu umiar­kowanego i pomieszczenia odpowiednio wie­trzonego).Wartości REET pokazują, jaki jest udział promieniowania słonecznego w nagrzewaniu ciała człowieka. Jeśli znajdujemy się na czar­nomorskiej plaży (np. w Gagrze) i leżymy w cieniu pod osłoną przeciwsłoneczną przy NTE = 20°C, to najprawdopodobniej doznaje­my komfortu termicznego. Wystawiając ciało na bezpośrednie działanie promieni słonecznych od razu czujemy gorąco, ponieważ dopływ energii promieniowania rzędu 488 W/m2 ciało odczuwa jako wzrost temperatury powietrza o   3 C, tzn. przy NTE = 20°C, REET w tych warunkach = 23 °C. Różnica w odczuciu ciepła przez człowieka znajdującego się w cieniu i na słońcu jest jeszcze większa w upalnym klima­cie Azji Środkowej.