WYRAŻANIE CIEPŁA

W ocenie wrażenia ciepła doznawanego przez człowieka za pomocą kompleksowych wskaźni­ków bioklimatycznych, tzn. NTE i REET, nie uwzględnia się cieplnego wpływu wody mor­skiej, rzek, lasu, a nawet niewielkich skupisk drzew. W czasie dużego upału zwiększają one komfort otoczenia. Jeśli natomiast człowiek znajduje się w pobliżu zboczy gór, budynków, murów — może nastąpić osłabienie jego po­czucia ciepła w stopniu zależnym od rozmia­rów tych obiektów oraz od zdolności pochła­niania przez nie promieniowania słonecznego, od tego, czy promienie słońca padają na te obiekty bezpośrednio czy pośrednio, a także, czy daleko od nich znajduje się człowiek. Za­tem przy takiej samej pogodzie — w zależności od otoczenia, w jakim przebywa człowiek — bilans cieplny jego ciała może się różnie kształ­tować.