OCHRONA PRZED WIATREM

Na obszarach, gdzie lato nie jest zbyt ciepłe, np. na wybrzeżu Bałtyku, aby uniknąć ochła­dzającego działania wiatru, kąpiele słoneczne przeprowadza się zwykle w miejscach osłonię­tych od chłodnego wiatru w sposób naturalny lub sztuczny. Dodatkowy strumień ciepła moż­na uzyskać, gdy osłony są jasne i mają dużą zdolność odbijania promieniowania słonecznego(zasięg odbitego promieniowania wynosi 4—m od osłony). Również dobrze osłaniają od wiatru oraz zwiększają działanie promieni sło­necznych jasne wydmy piaszczyste, pomiędzy którymi lubią się opalać wczasowicze.W Azji Środkowej podczas upałów letnich temperatura powietrza jest zbliżona lub nawet wyższa od temperatury skóry człowieka, wiatr ma mały wpływ na wymianę ciepła między organizmem a otoczeniem. B. Ajzensztat zwra­ca* uwagę na następujący przypadek.