UNOSZONE PRZEZ WIATR

Silny wiatr unosi tumany pyłu wapien­nego, szkodliwie działającego na drogi odde­chowe, oczy i skórę. Pył ten, podobnie jak drobny piasek w czasie burzy piaskowej na pustyni, przenika przez najmniejsze szczeliny do mieszkań, środków komunikacji miejskiej, na statki w porcie. Pełno go w odzieży i we włosach, skrzypi w zębach, działa bardzo przy­gnębiająco nie tylko na chorych, ale także na zdrowych ludzi. Wiatr wiejący w rejonie No­worosyjska, podobnie jak północny wiatr na Półwyspie Apszerońskim (w pobliżu Baku) szczególnie źle znoszą osoby o słabej odpornoś­ci psychicznej, a także ludzie z pewnymi scho­rzeniami układu krążenia. Następują u nich wówczas nawroty i zaostrzenia choroby. Wy­jątkowo silne i porywiste są wiatry na Nowej Ziemi, wybrzeżu Morza Ochockiego i na wy­brzeżu Bajkału. Północno-zachodni wiatr szkwałowy w rejonie Bajkału, nazywany „sar- ma” od nazwy rzeki Sarmy, w miejscu jej ujścia do Bajkału, przechodząc przez wąwóz, zwiększa swoją siłę do sztormowej.