PODCZAS SZTORMU

Sztorm trwa kilka dni, niekiedy prawie bez przerwy. Średnio w ciągu roku jest tam 46 dni z silnym wiatrem północ- no-wschodnim, z tego przez ponad 20 dni wiatr wieje ze sztormową prędkością ponad 20 m/s. Zimą, gdy wieje „nord-ost”, temperatura po­wietrza spada do minus 10—15C, ale silny, porywisty wiatr sprawia, że człowiek odczuwa chłód taki jak przy syberyjskich mrozach. Przy takiej pogodzie długie przebywanie na powie­trzu grozi odmrożeniami. Całe nadbrzeże, urzą­dzenia portowe, przewody elektryczne są wtedy mocno oblodzone, wskutek zamarzania roz­bryzgiwanej wody morskiej. Wiejący latem „nord-ost” — suchy i gorący, jest wiatrem typu fenowego, wysusza kwiaty na klombach, zasypuje je piaskiem i pyłem, zrywa liście z drzew, łamie gałęzie, powstaje przy tym du­chota wprost nie do wytrzymania. Ciężkie wa­runki klimatyczne pogarszają ponadto znajdu­jące się w okolicach Noworosyjska kamienio­łomy, w których wydobywany jest margiel, stanowiący surowiec dla miejscowych cemen­towni.