OSZCZĘDZAJĄCY KLIMAT

Warunki klimatyczne występujące na południowych wybrzeżach Krymu w pew­nych porach roku przyjmowano za wzorzec takiego klimatu oszczędzającego. Surową, chło­dną i zmienną pogodę uważano za szkodliwą, zle wpływającą na człowieka — obciążającą, wywołującą w organizmie niekorzystne zmia- ^ Współcześnie poglądy te uległy zmianie. Według specjalistów od ochrony zdrowia w le­czeniu i w procesie rekonwalescencji obok oszczędzających warunków klimatycznych du- że znaczenie ma stopniowe hartowanie wegetatywnego układu nerwowego i całego organiz­mu Wzmacniająco działający klimat górski, chłodny klimat nadmorski, klimat kontynen­talny (np. w wielu miejscowościach wypoczyn­kowych i uzdrowiskowych Syberii) zaczynają odgrywać coraz większą rolę w leczeniu nie­których chorób układu nerwowego, układu krą­żenia, przemęczenia i innych.