ZWIĄZKI MIEDZY TYPAMI POGODY

Związki pomiędzy poszczególnymi typami pogody a stanami organizmu człowieka, zaob­serwowane przez fizjologów, stały się dla autorki tej książki podstawą oceny przydatnoś­ci różnych typów pogody dla różnych form wypoczynku letniego, turystyki oraz leczenia klimatycznego. Dobór zajęć zależy przede . wszystkim od warunków przyrodniczych. I tak na terenach leśnych są to spacery, zbieranie jagód, grzybów, polowania; nad morzem czy j nad rzeką — kąpiele w wodzie, kąpiele słoneczne, pływanie na sprzęcie wodnym. Są to wszystko zajęcia hartujące i wzmacniające or­ganizm. Na obszarach, gdzie występują peloidy (borowiny, muły, szlamy lecznicze) i wody mineralne, stosuje się kąpiele mineralne, kąpiele j i okłady borowinowe, pije się wody mineralne. Można tam także organizować zajęcia rekrea­cyjne, turystykę. Preferowanie przez ludzi określonych form wypoczynku uzależnia się od stanu zdrowia, wieku, przyzwyczajeń i upodo­bań. Nie bez powodu mówi się, że chęć jest silniejsza od przymusu. Jeśli jedni najlepiej j odpoczywają w samotności i ciszy nad wodą j łowiąc ryby, inni wolą spędzać wolny czas  w wesołym towarzystwie, uczestnicząc w grach sportowych, wyprawach w góry albo spływach  kajakowych.