NIEBEZPIECZNE DLA TURYSTÓW

Bardzo nie sprzyjająca, a niekiedy niebezpie­czna dla turystów i wczasowiczów nad mo­rzem jest pogoda sztormowa, kiedy wieją silne wiatry, a dla osób przebywających w okolicach podgórskich i w górach — okresy ulewnych deszczów, podczas których mogą powstawać wartkie potoki niosące błoto i kamienie lub lawiny kamieni. Osoby odpoczywające w obo­zach i bazach turystycznych w górach, uczest­nicy wspinaczek powinni się orientować, czy na terenie ich pobytu istnieje niebezpieczeń­stwo lawin. Długość okresu pogody dyskomfortowej za­leży nie tylko od liczby dni z pogodą typu 2-C, 3-C, 4-C, 1-Ch (poniżej pewnej temperatury), 2-Ch, 3-Ch, 4-Ch, a więc upalną i bardzo chło­dną, ale także od liczby dni, w których wystę­pują wspomniane wyżej nie sprzyjające wa­runki atmosferyczne.