ODCZYTANIE Z WYKRESU

Z wykresu można odczytać, że w tym górskim uzdrowisku w 1962 roku dni z chłodną sub- komfortową pogodą zdarzały się nawet w gru­dniu, lutym, marcu, a w listopadzie ten typ pogody występował łącznie przez ponad pół miesiąca. Należy zaznaczyć, że na wykresach pogody dla wszystkich miesięcy przyjęto jed­nakową liczbę dni — 30. Wiąże się z tym pewna ich nieścisłość, jednak to uproszczenie sprawia, że wykresy takie są bardziej przej­rzyste i porównywalne. Z rys. wynika także, iż w uzdrowisku Dżermuk w 1962 roku było 60 dni z pogodą komfortową, ciepłych subkom- fortowych było 26 dni, chłodnych subkomfor- towych — 77. Suma tych liczb określa długość sprzyjającego okresu pogodowego, a więc tutaj 163 dni, tj. prawie 5,5 miesiąca; natomias okres pogody nie sprzyjającej (dyskomforowej) trwał 202 dni w roku.