AMPLITUDA TEMPERATURY

Także roczna amplituda tem­peratury (tj. różnica średnich temperatur lata i zimy) na północy europejskiej części Związku Radzieckiego (dla Archangielska wynosi ona 28,3°C) jest 1,6 raza większa niż na południu (w Soczi wynosi ona 17,7°C). Jeszcze bardziej wzrasta amplituda temperatury w strefie kli­matu kontynentalnego, w azjatyckiej części Związku Radzieckiego. Podobne prawidłowości występują także w przypadku dobowych ampli­tud temperatury powietrza: są one największe ma północy i w głębi kontynentu. Dlatego na pustyni Kara-kum latem noc odczuwana jest przy temperaturze 18°C — po upale 45°C w dzień — jako dosyć chłodna. W dzień war­stwy powietrza stykające się z piaskiem roz­grzanym do 65—75 °C mają jeszcze wyższą temperaturę. W tym samym czasie w okolicach nadmorskich nocą temperatura jest niższa od temperatury w dzień tylko o 2—5°C.