ODSTĘPSTWA POGODY

Od­stępstwa pogody od jej typowego przebiegu w danym regionie mogą być tak znaczne i dłu­gotrwałe, że można czasem odnieść wrażenie, jakby ten region przesunął się do sąsiedniej strefy klimatycznej. Sytuacje takie ilustrują wykresy pogody dla Moskwy i Rygi w latach 1962 i 1964 (rys. 10). Jeśli przypatrzymy się zamieszczonym wykresom, to trudno wyobra­zić sobie, że dotyczą one tego samego regionu. W 1962 roku na Nizinę Wschodnioeuropejską często napływały z zachodu — znad Oceanu Atlantyckiego — masy powietrza, które kształ­towały dosyć nie sprzyjającą pogodę, Tak np. w lipcu pogoda sprzyjająca była tylko przez 6 dni. Podobna była pogoda w środkowych re­gionach Niziny Wschodnioeuropejskiej w 1935 roku, kiedy to w lipcu było 26 dni deszczo­wych. Także w 1968 roku przez większą część lipca na tym obszarze pogoda była zła.W latach, gdy w porze ciepłej na Nizinę Wschodnioeuropejską rzadko dociera wilgotne powietrze znad Atlantyku, opady są niewielkie i przeważa słoneczna pogoda, upały w okolicach Moskwy dochodzą wtedy do 35°C. Takie wa­runki pogodowe występowały w Moskwie w 1964 roku, co ilustruje klimatogram .