DUŻA ZMIENNOŚĆ

Dużą zmiennością charakteryzuje się pogoda w wielu regionach Związku Radzieckiego także zimą. Dotyczy to m.in. obszarów Azji Środko­wej, gdzie warunki dogodne dla turystyki i wypoczynku panują zwykle przez cały rok. Tak jest w Aszchabadzie. Także tam oraz w innych znanych ośrodkach turystycz­nych Azji Środkowej, takich jak Chiwa, Buchara, Samarkanda, zdarzają się opady śniegu, silne mrozy. Tak na przykład w pierwszej po­łowie stycznia 1969 roku w najbardziej na po­łudnie położonych regionach Związku Radziec­kiego — w Turkmenii, temperatura powietrza przez kilka dni utrzymywała się w granicach od —27°C do — 30°C; śnieg nie padał, więc ziemia silnie przemarzła. Przebywający w tych regionach turyści i wczasowicze nie byli przy­gotowani na takie kaprysy pogody. Długotrwa­łe mrozy spowodowały straty w gospodarce re­publik środkowoazjatyckich nie przystosowa­nych do takich warunków atmosferycznych, zważywszy, że w najzimniejszych miesiącach roku temperatura powietrza waha się tam w pobliżu 0°C.