ŻYWE BAROMETRY

roku temperatura powietrza waha się tam w pobliżu 0°C. Zwykle jednak zima w tych regionach charakteryzuje się, przy znacznej wy­sokości słońca nad horyzontem, dużą liczbą sło­necznych dni, co powoduje, że sucha, nie po­kryta śniegiem gleba nagrzewa się do 15— 20°C. Warunki dla turystyki i wypoczynku są więc zatem bardzo korzystne. W naszym otoczeniu, wśród bliskich, znajo­mych są ludzie — najczęściej w starszym wie­ku, cierpiący na choroby stawów i układu kostnego, układu krążenia — którzy odczuwają nadchodzące zmiany pogody. Jeszcze z bez­chmurnego nieba leje się żar, pogoda bez­wietrzna, że nawet liście na drzewach nie za­szeleszczą, a już taka osoba skarży się na „ła­manie w krzyżu” i oświadcza, że zanosi się na zmianę pogody. Rzeczywiście, okazuje się, że następnego dnia albo za dwa dni następuje gwałtowna zmiana pogody: niebo pokrywają gęste chmury, wieje porywisty, przenikliwy wiatr, siecze chłodny deszcz.